Wydawnictwa TPPT


1. Zygmunt Tenenbaum „Gawędy o dawnym Piotrkowie”, I wydanie 1991 r., II wydanie (uzupełnione) 1991 r. 1000 egz., Wydawnictwo: Biblioteka Piotrkowska Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.
2. Tadeusz Nowakowski „Dzieje skautingu i harcerstwa w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1911–1939”; 2001 r. Wydawnictwo: Biblioteka Piotrkowska Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.
3. Jan Góral „Piotrkowianie pod okupacją hitlerowską”, 2003 r., Biblioteka Piotrkowska Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.
4. Zygmunt Stępień, „Tajne nauczanie na poziomie szkół średnich w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1939-1945”, 1998 r., Biblioteka Piotrkowska Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.
5. Adam Olesik „Wspomnienia komendanta obwodu piotrkowskiego AK”, 1991 r. Wydawnictwo: TPPT i Wydział Kultury i Sztuki UW w Piotrkowie Tryb.
6. „Piotrków sejmowy” praca zb. 1995 r. Wydawnictwo TPPT i Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Tryb.
7. Wacław Zarzycki „Trybunał Koronny dawnej Rzeczypospolitej”, Brak wydawnictwa
8. Andrzej Kempa „Szkice trybunalskie”, 1997 r. Wydawnictwo: Biblioteka Piotrkowska Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.
9. Daniel Warzocha „Czasopiśmiennictwo piotrkowskie w latach 1867–1915”. 2007 r. Wydawnictwo: Biblioteka Piotrkowska Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.
10. pod redakcją Bohdana Baranowskiego „Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego”, 1989 r. Wydawnictwo Łódzkie w Łodzi – staraniem TPPT
11. Tadeusz Nowakowski „Towarzystwo Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 15-lecie działalności”, 1983 r. Wydawnictwo TPPT.
12. Tadeusz Nowakowski „Przedbórz i okolice. Przewodnik Turystyczno-krajoznawczy.” 1991 r. Wydawnictwo TPPT wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Przedborza
13. „Piotrków Trybunalski w rysunkach Andrzeja Kobalczyka” 1992 r., TPPT i Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.

Wydawnictwa, których nakład został wyczerpany
14. Kazimierz Głowacki „Urbanistyka Piotrkowa Trybunalskiego” tom I, Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Piotrkowie, Kielecki Oddział Pracowni Konserwacji Zabytków, Piotrków – Kielce 1984
15. Tadeusz Nowakowski i Andrzej Świtalski „Stary Rzymskokatolicki Cmentarz w Piotrkowie Trybunalskim” Biblioteka Piotrkowska przy Towarzystwie Przyjaciół miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Piotrków Trybunalski 1993 r.
16. Marcin Gąsior „Laureaci Złotej Wieży Trybunalskiej 1971–2000”, Biblioteka Piotrkowska przy Towarzystwie Przyjaciół miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Piotrków Trybunalski 2001 r.
17. Jerzy Jaros i Marcin Gąsior „Piotrków – Moje Miasto”, 10 lat Międzyszkolnego Konkursu Historyczno-Krajoznawczego, Biblioteka Piotrkowska przy Towarzystwie Przyjaciół miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Piotrków Trybunalski 1998 r.
18. Marcin Gąsior „Piotrków Trybunalski z okazji 500-lecia ukształtowania się Sejmu Polskiego” Biblioteka Piotrkowska przy Towarzystwie Przyjaciół miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Piotrków Trybunalski 1992 r.
19. Wacław Zarzycki „Trybunał Koronny dawnej Rzeczypospolitej, z okazji 500-lecia Parlamentaryzmu Polskiego”, Biblioteka Piotrkowska przy Towarzystwie Przyjaciół miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Tryb., Piotrków Trybunalski 1993 r.
20. „90 lat Oddziału PTK–PTTK”, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Odział im. Michała Rawity-Witanowskiego w Piotrkowie Tryb. Biblioteka Piotrkowska przy Towarzystwie Przyjaciół miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Piotrków Trybunalski 1998 r.
21. „Piotrków Sejmowy” Materiały z sesji naukowej odbytej 28 stycznia 1994 r. z okazji 500-lecia ukształtowania się Sejmu Polskiego, Biblioteka Piotrkowska przy Towarzystwie Przyjaciół miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Piotrków Trybunalski 1995 r.
22. Stefan Fijałkowski, Tadeusz Nowakowski „Materiały do bibliografii dziejów ziem regionu piotrkowskiego”, Biblioteka Piotrkowska przy Towarzystwie Przyjaciół miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 1996 r.
23. Sławomir Gala „Słownik nazwisk i przezwisk ludności Ziemi Piotrkowskiej” Biblioteka Piotrkowska przy Towarzystwie Przyjaciół miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Łódź 1987 r.