Złota Wieża Trybunalska
Regulamin konkursu

1. Organizatorami Konkursu o Złotą Wieżę Trybunalską są: Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego i Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Honorowym wyróżnieniem w postaci Złotej Wieży Trybunalskiej może być nagrodzona osoba wyróżniająca się dokonaniami w życiu kulturalnym, społecznym, edukacyjnym i promowaniem Piotrkowa Trybunalskiego. Konkurs jest organizowany raz w roku.
3. Kolejną edycję Konkursu ogłaszają: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego i Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
Zarząd przyjmuje propozycje kandydatur laureatów, które mogą zgłaszać:
-dotychczasowi laureaci Złotej Wieży Trybunalskiej,
-Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego,
-stowarzyszenia, organizacje społeczne i mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego do dnia 31 maja danego roku.
4. Złotą Wieżę Trybunalską przyznaje Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.
5. Wyboru laureata dokonuje Kapituła Złotej Wieży Trybunalskiej. Kapitułę tworzą:
-dotychczasowi laureaci,
-członkowie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego,
-dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
6. Kapituła dokonuje wyboru laureata przez głosowanie tajne. Dopuszcza się możliwość głosowania korespondencyjnego przez członków Kapituły nieobecnych na posiedzeniu z przyczyn uzasadnionych.
W przypadku otrzymania równej liczby głosów przez kandydatów – wyboru dokonuje Zarząd Towarzystwa w drodze głosowania tajnego. Jeśli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia – ostateczną decyzję podejmuje Prezes Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.
Głosujący dokonują wyboru laureata stawiając na karcie do głosowania znak „X” z lewej strony nazwiska. Postawienie więcej niż jednego znaku „X” powoduje unieważnienie głosu.
7. Wręczenie Statuetki Złotej Wieży Trybunalskiej następuje na uroczystym spotkaniu w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
8. Regulamin powyższy uchwala i dokonuje w nim zmian Zarząd Towarzystwa i Dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.