Kwesta Kwesta Kwesta

O Starym Piotrkowskim Cmentarzu Rzymskokatolickim mówi się, że to Piotrkowskie Powązki. Jest w tym dużo racji. Cmentarz jest bardzo urokliwym i nastrojowym miejscem. Stare, stylowe kamienne nagrobki, ciekawe inskrypcje i zdjęcia – to wszystko przenikające się z rozłożystymi gałęziami drzew… Sentyment, ale przede wszystkim troska o zachowanie dziedzictwa i potwierdzanie naszej tożsamości wyznaczyły kiedyś zadania dla Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego. Kwesta jest organizowana przez Towarzystwo od 1988 roku. W kweście, trwającej 2–3 dni, usytuowanej przy bramach piotrkowskich cmentarzy, biorą udział uczniowie, harcerze, nauczyciele, władze miasta, parlamentarzyści, politycy, przedsiębiorcy, artyści, członkowie innych stowarzyszeń, ale także spontanicznie obecna lokalna społeczność. Wszystkim przyświeca jeden cel – zapełnić puszki. I zapełniamy… Przez ostatnie 30 lat wyremontowaliśmy ponad 100 zabytkowych nagrobków. Opieką remontową obejmujemy głównie nagrobki zapisane w rejestrze zabytków, nie posiadające prawnych spadkobierców.
Prace prowadzone są pod konserwatorskim nadzorem przez uprawnionych fachowców. Każdy wyremontowany nagrobek sygnowany jest tabliczką z informacją o społecznym udziale mieszkańców i Towarzystwa. Od kilku lat Towarzystwo z powodzeniem aplikuje o środki finansowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, uzyskując celowe dotacje, co pozwala na zwiększenie liczby remontowanych nagrobków. Corocznie wydawany jest folder, w którym informujemy o nowo wyremontowanych nagrobkach oraz rozliczamy się ze środków finansowych zebranych podczas społecznego kwestowania.
Od 2010 roku rozszerzona została troska Towarzystwa o tą nekropolią w wymiarze edukacyjnym. Dla chętnych organizowane są „spacery” po Starym Cmentarzu, podczas których opowiadane są historie rodów i zabytkowych pomników.