Historia

W kwietniu 2019 r. minęło 55 lat od powstania Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego. Przypomnijmy więc, w dużym skrócie, historię Towarzystwa na przestrzeni minionego już 55-lecia.
Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego powstało z inicjatywy piotrkowskich działaczy w dniu 1 kwietnia 1964 r. Do grona założycieli należeli: Franciszek CZAJKOWSKI – prezes Sądu Powiatowego, Helena GULCZYŃSKA – członek zarządu WSS „Społem”, Bronisław JANIKOWSKI- kierownik Wydziału Finansowego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Jerzy KISSON -JASZCZYŃSKI – redaktor Gazety Ziemi Piotrkowskiej, Czesław KĘSZYCKI – dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Lucjan KOSSAKOWSKI – adwokat, Jerzy MICHAJŁOWSKI – prezes zarządu WSS „Społem”, Tadeusz NOWAKOWSKI – dyrektor FMG „PIOMA”, Mieczysław SICZEK – sędzia Sądu Wojewódzkiego, Mieczysław STRYCHALSKI – wicedyrektor Studium Nauczycielskiego, Stanisław WĘGLARSKI – kierownik Wydziału Gospodarczego Prezydium MRN, Zbigniew GORTYŃSKI – radca prawny w Prezydium MRN.
Wszyscy wymienieni zostali powołani do pierwszego Zarządu Towarzystwa, którego Prezesem został Jerzy MICHAJŁOWSKI.
W grudniu 1966 r. odbyło się drugie zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym członkowie Towarzystwa powołali kolejną kadencję Zarządu w dotychczasowym składzie.
W grudniu 1969 r. uczestnicy trzeciego walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrali nowy zarząd w składzie:
Prezes – Jerzy Michajłowski, wiceprezesi: Władysław HARTMAN i Andrzej BORAS, sekretarz: Jerzy KISSON-JASZCZYŃSKI, skarbnik: Ludwik ŻURAWSKI, członkowie: Anna PASZKOWSKA, Mieczysław STRYCHALSKI, Ryszard RYCHLIK.
Komisję Rewizyjną stanowili: Czesław KĘSZYCKI, Lucjan KOSSAKOWSKI i Stanisław WĘGLARSKI.
W kwietniu 1973 r. wybrano nowe władze Towarzystwa.
Zarząd: prezes Władysław HARTMAN, wiceprezesi: Tadeusz NOWAKOWSKI, Jerzy KISSON-JASZCZYŃSKI, sekretarz – Halina STAWICKA, członkowie: Mieczysław STRYCHALSKI, Zbigniew GORTYŃSKI, Sławomir JAROS, Henryk KOWALCZYK, Lucyna BRUCHNALSKA, Tadeusz SIWEK.
Komisja Rewizyjna: Aurelia OLEJNICZAK, Andrzej NOWAKOWSKI i Ludwik ŻURAWSKI.
W listopadzie 1976 r. wybrany, nowy Zarząd ukonstytuował się następująco: prezes - Władysław HARTMAN, wiceprezesi: Tadeusz NOWAKOWSKI, Jerzy KISSON-JASZCZYŃSKI, sekretarz – Eugenia MICHALSKA, skarbnik – Urszula MUSIAŁ, członkowie: Mieczysław STRYCHALSKI, Jan GUZ, Sławomir JAROS, Teresa LECHOWSKA, Sławomir HERZIG, Tadeusz SIWEK, Waldemar DOMARAŃCZYK, Zdzisław CISZEK, Zenon BARTCZAK, Stanisław KERSZ i Zbigniew ZAWADA.
W grudniu 1980 r. nowe władze Towarzystwa ukonstytuowały się następująco: Zarząd: Władysław HARTMAN, wiceprezesi: Jerzy KISSON-JASZCZYŃSKI, Mieczysław STRYCHALSKI, sekretarz – Eugenia MICHALSKA, skarbnik – Teresa TAZBIR, członkowie: Jan GUZ, Zenon BARTCZAK, Waldemar DOMARAŃCZYK, Sławomir HERZIG, Sławomir JAROS, Aleksandra JUSTYNA, Teresa LECHOWSKA, Tadeusz NOWAKOWSKI, Tadeusz SIWEK.
Komisję Rewizyjną stanowili: Leszek MNIEWSKI, Anna ŚWIECH, Tytys CIĄŻYŃSKI.
W listopadzie 1984 r. wybrano nowe władze : Zarząd: Władysław HARTMAN, wiceprezesi: Jerzy KISSON-JASZCZYŃSKI, Mieczysław STRYCHALSKI, sekretarz – Eugenia MICHALSKA, skarbnik – Teresa TAZBIR, członkowie: Tadeusz NOWAKOWSKI, Aleksandra JUSTYNA Waldemar DOMARAŃCZYK, Jan GUZ, Zenon BARTCZAK, Sławomir HERZIG, Zdzisław KOZA, Tytus CIĄŻYŃSKI., Stefan DYBKOWSKI, Henryk TURLEJSKI, Elżbieta GIESZCZ, Hanna KAMIEŃSKA.
Komisję Rewizyjną stanowili: Anna ŚWIECH, Janina KACPERCZYK, Janina CZAPLA, Stanisław SOKOŁOWSKI.
Władze Towarzystwa wybrane w 1989 r. Zarząd: Władysław HARTMAN, wiceprezesi: Jerzy KISSON-JASZCZYŃSKI, Teresa TAZBIR sekretarz – Eugenia MICHALSKA, skarbnik – Barbara RAKOCZY, członkowie: Aleksandra JUSTYNA, Tadeusz NOWAKOWSKI, Zenon BARTCZAK, Tytus CIĄŻYŃSKI. Juliusz PIASECKI, Waldemar DOMARAŃCZYK, Hanna KAMIEŃSKA, Zdzisław KOZA, Krystyna WRÓBEL, Tadeusz CIEPLUCHA.
Komisję Rewizyjną stanowili: Anna ŚWIECH, Janina KACPERCZYK, Halina HOŁUBOWICZ .
Władze Towarzystwa wybrane w 1993 r. Zarząd: Władysław HARTMAN, wiceprezesi: Eugenia MICHALSKA, Teresa TAZBIR sekretarz – Krystyna WRÓBEL, członkowie: Aleksander JUSTYNA, Elżbieta GIESZCZ, Waldemar DOMARAŃCZYK, Andrzej ŚWITALSKI, Hanna KAMIEŃSKA, Tytus CIĄŻYŃSKI, Zenon BARTCZAK, Ireneusz KRASOŃ, i Bogdan WRZESZCZ.
Komisję Rewizyjną stanowili: Anna ŚWIECH, Janina KACPERCZYK, Halina HOŁUBOWICZ .
Władze Towarzystwa w latach 1994-1998. Zarząd: Władysław HARTMAN, wiceprezesi: Eugenia MICHALSKA i Marcin GĄSIOR, sekretarz – Anna USZCZAK, skarbnik: Andrzej ŚWITALSKI, członkowie: Tytus CIĄŻYŃSKI, Waldemar DOMARAŃCZYK, Stanisław Piotr GAJDA, Elżbieta GIESZCZ, Henryk KOMAR, Ireneusz KRASOŃ, Irena KUDYBA, Maciej PACHO, Józef PADUSZYŃSKI, Aleksander JUSTYNA, Andrzej POL, Zygmunt STĘPIEŃ, Augustyn SZTUK, Bogdan WRZESZCZ.
Komisję Rewizyjną stanowili: Halina HOŁUBOWICZ, Janina KACPERCZYK i Krystyna WRÓBEL.
Władze Towarzystwa w latach 1998-2003. Zarząd: Waldemar DOMARAŃCZYK, wiceprezesi: Marcin GĄSIOR i Andrzej ŚWITALSKI, sekretarz –Henryk KOMAR, skarbnik: Elżbieta GIESZCZ, członkowie: Maciej PACHO, Zygmunt STĘPIEŃ, Augustyn SZTUK, Ewelina URBANIAK , Bogdan WRZESZCZ.
Komisję Rewizyjną stanowili: Danuta URBANIAK, Halina HOŁUBOWICZ, Janina KACPERCZYK.
Władze Towarzystwa w latach 2003-2009. Zarząd: Waldemar DOMARAŃCZYK, wiceprezesi: Marcin GĄSIOR i Henryk KOMAR, sekretarz – Barbara CZAJKA skarbnik: Elżbieta GIESZCZ, członkowie: Bogdan WRZESZCZ, Augustyn SZTUK, Witold STAWSKI, Maciej PACHO, Zygmunt STĘPIEŃ, Mariusz DANIELAK, Andrzej TYMIŃSKI.
Komisję Rewizyjną stanowili: Danuta URBANIAK, Henryka FLAKIEWICZ i Agnieszka BŁASZCZYK.
Władze Towarzystwa w latach 2009-2013. Zarząd: Waldemar DOMARAŃCZYK, wiceprezesi: Mariusz DANIELAK (2009-2010), Henryk KOMAR (2011-2013) i Marcin GĄSIOR, sekretarz – Elżbieta GNIEWASZEWSKA skarbnik: Witold STAWSKI, członkowie: Małgorzata GLETKIER, Henryka FLAKIEWICZ, Mariusz DANIELAK, Jacek SOKALSKI, Marek GRYNKIEWICZ.
Komisję Rewizyjną stanowili: Danuta URBANIAK, Elżbieta GIESZCZ i Augustyn SZTUK
Władze Towarzystwa w latach 2013-2017: Zarząd: Prezes – Waldemar DOMARAŃCZYK, wiceprezesi: Henryk KOMAR, Michał RŻANEK, Sekretarz – Elżbieta GNIEWASZEWSKA, skarbnik – Małgorzata GLETKIER, członkowie: Henryka FLAKIEWICZ, Żaneta CYPEL, Elżbieta GIESZCZ, Anna HARTMAN, Witold STAWSKI, Jacek SOKALSKI.
Komisja Rewizyjna: Elżbieta RUDNICKA, Helena BRZESKA.
Władysław HARTMAN funkcje Prezesa pełnił w latach 1973–1998, a więc przez blisko 25 lat. W uznaniu Jego zasług dla rozwoju Towarzystwa, realizacji wielu przedsięwzięć i inicjatyw, członkowie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 8 grudnia 1998 r. przyznali mu tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa., a w 2004 r. otrzymał godność Honorowego Obywatela Miasta. Na przestrzeni działalności Towarzystwa wiceprezesami Zarządu najdłużej byli: Tadeusz Nowakowski i Jerzy Kisson-Jaszczyński, a funkcje sekretarza najdłużej pełniła Eugenia Michalska. Od połowy lat 70-tych XX wieku do grona członków Zarządu i oddanych działaczy Towarzystwa należy zaliczyć: Sławomira Jarosa, Zenona Bartczaka, Sławomira Herziga, Tadeusza Siwka, Zbigniewa Zawadę, Jana Guza, Waldemara Domarańczyka, Aleksandra Justynę, Teresę Lechowską, Teresę Tazbir, Annę Świech i Tytusa Ciążyńskiego. W latach 80–tych i 90-tych XX wieku grono działaczy Towarzystwa zostało poszerzone o kolejne osoby, tj.: Krystynę Wróbel, Janinę Kacperczyk, Halinę Hołubowicz, Barbarę Rakoczy, Juliusza Piaseckiego, Stanisława Kersza, Marcina Gąsiora, Henryka Komara, Józefa Paduszyńskiego, Andrzeja Pola, Zygmunta Stępnia, Augustyna Sztuka, Bogdana Wrzeszcza, Danutę Urbaniak, Andrzeja Świtalskiego i Elżbietę Gieszcz.
Od grudnia 1998 r., a więc przez ostatnie 21 lat, pracami Zarządu Towarzystwa kieruje prezes Waldemar DOMARAŃCZYK. W tym okresie do grona działaczy Towarzystwa dołączyli: Henryka Flakiewicz, Małgorzata Gletkier, Elżbieta Gniewaszewska, Żaneta Cypel, Anna Hartman, Elżbieta Rudnicka, Ewa Baranowska, Małgorzata Pingot, Helena Brzeska, Henryka Ciężka, Jadwiga Warchoł, Krystyna Golik-Olszewska, Witold Stawski, Mariusz Danielak, Jacek Sokalski, Marek Grynkiewicz, Michał Rżanek, Stanisław Banaszek, Bogdan Bujak, Jerzy Paciorek, Witold Stankiewicz, Eugeniusz Olszewski, Paweł Kendra, Szymon Miazek, Ludomir Pencina, Artur Ostrowski i Jan Dziemdziora.

Funkcjonowanie Biura Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego

Siedziba Towarzystwa przez wiele lat mieściła się na II piętrze kamienicy przy al. 3 Maja 10 w Piotrkowie Trybunalskim. Tam odbywały się posiedzenia Zarządu, organizowane były okolicznościowe spotkania, gromadzone zbiory i prowadzona obsługa członków stowarzyszenia.
Na przestrzeni działalności Towarzystwa pracami naszego biura kierowały: najdłużej Eugenia Michalska, a także Anna Uszczak, Barbara Czajka, Ewa Nowakowska i aktualnie Małgorzata Dobrakowska.
Od końca 2009 r. biuro Towarzystwa mieści się w nowej siedzibie przy ul. Rycerskiej 6, usytuowane w ścisłej starówce naszego miasta. Pozyskanie nowego lokalu to efekt podjętej współpracy z Prezydentem Miasta i Prezesem Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Tryb., w celu poprawy warunków sanitarnych i realizacji zadań statutowych przez TPPT.

Stan organizacyjny Towarzystwa

Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego od początku swego powstania było i jest nadal stowarzyszeniem grupującym obywateli naszego miasta o różnych poglądach politycznych i przekonaniach światopoglądowych. Najważniejszym kryterium stosowanym przy przyjmowaniu kolejnych członków jest ich wcześniej podejmowana działalność na rzecz naszego grodu i jego mieszkańców oraz akceptacja zapisów statutowych naszego Towarzystwa. Dlatego też wśród członków stowarzyszenia mamy reprezentantów różnych zawodów i środowisk obecnych w strukturach społecznych naszego miasta reprezentujących piotrkowską inteligencję.
W celu rozwijania zainteresowań najbliższym środowiskiem, prowadzenia edukacji regionalnej i krzewienia miłości do swej „małej ojczyzny”, od 2003 r. wspieramy powstające w placówkach oświatowych szkolne koła Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, zapraszające zrzeszona młodzież do wspólnego działania.
Aktualnie Towarzystwo zrzesza 63 członków oraz młodzież skupioną w pięciu kołach działających w szkołach naszego miasta.