Archiwum

sprawozdanie


Do 46 edycji Złotej Wieży Trybunalskiej zgłoszone zostały 4 kandydatury, z których jedna nie była brana pod uwagę z uwagi na brak uzasadnienia. Ostatecznie w tajnym głosowaniu wybrano laureata 46 Złotej Wieży Trybunalskiej, którym została Elżbieta Gniewaszewska.

Elżbieta Gniewaszewska

Prezentujemy także rozmowę na antenie Strefa FM Piotrków Prezesa Towarzystwa Waldemara Domarańczyka, omawiającego sylwetkę oraz procedurę wyłonienia laureata tegorocznej edycji Złotej Wieży Trybunalskiej.

Złota Wieża Trybunalska mp3

W roku 2020 to honorowe wyróżnienie przyznane już po raz 45 przez Zarząd Towarzystwa na wniosek Jury Konkursu składającego się z dotychczasowych laureatów, Dyrektora Muzeum i Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego otrzymała, zasłużona dla kultury i promocji miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Agnieszka Warchulińska.
W każdym roku poprzez piotrkowskie media TPPT informuje mieszkańców o warunkach zgłaszania kandydatów, a po wyłonieniu laureata prezentuje jego sylwetkę, osiągnięcia i działalność uzasadniając trafność wyboru.
W dniu 18 czerwca 2020r. odbyło się posiedzenie Kapituły ZWT i dokonało wyboru laureata 45 ZWT, którym w głosowaniu tajnym została pani Agnieszka Warchulińska.
Uroczyste wręczenie Złotej Wieży Trybunalskiej odbyło się w Centrum Idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 2 października 2020r.
W uroczystości, organizowanej z zachowaniem reżimu sanitarnego, wzięli udział przedstawiciele Władz Miasta, Kapituły ZWT, liczna reprezentacja członków TPPT oraz przyjaciele i goście Laureatki.
Rok 2020 był także rokiem, w którym Towarzystwo pożegnało zmarłego, wielce zasłużonego laureata ZWT, poetę Rafała ORLEWSKIEGO.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ZA OKRES od 2018 r. do 2021 r.

W czwartek 16 września 2021 w salach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się uroczyste wręczenie statuetki Złota Wieża Trybunalska. Laureatką 46 edycji konkursu została pani Elżbieta Gniewaszewska.
Treść uzasadnienia dostępna jest tu: uzasadnienie
Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia sylwetki tegorocznej laureatki przez Waldemara Domarańczyka, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, które od niemal pół wieku organizuje plebiscyt. Statuetkę wręczył prezes Domarańczyk, a w imieniu władz miasta gratulacje złożyli wiceprezydent Andrzej Kaceprek oraz radny Rafał Czajka. Po przemówieniu laureatki, zgromadzeni goście wysłuchali też koncertu w wykonaniu Grupy Poetycko-muzycznej Przeznaczenie, której lider obdarował panią Elżbietę Gniewaszewską wierszem napisanym specjalnie na tę okoliczność.
tppt.pltppt.pltppt.pltppt.pl tppt.pltppt.pltppt.pltppt.pl tppt.pltppt.pltppt.pltppt.pl tppt.pltppt.pltppt.pl

sprawozdanie

Szczegółową informację o poszczególnych obszarach działań Towarzystwa w roku 2020 znajdą Państwo na naszej stronie w zakładkach:
Złota Wieża Trybunalska-Laureaci;
Ratowanie zabytkowych nagrobków–Kwesta;
Fotograficzne archiwum miasta-Regulamin-Założenia projektu;
Mój zielony Piotrków–Wyniki.

aktualnosci
aktualnosci aktualnosci aktualnosci
plakat

W roku 2020 z uwagi na panujące obostrzenia, Towarzystwo nie miało możliwości zorganizowania dorocznej kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na „piotrkowskich Powązkach”, w tradycyjnym kształcie. W przyjętej formule kwesty Darczyńcy wpłacali swoje datki na konto Towarzystwa, uruchomiona została również zbiórka funduszy na portalu „Zrzutka.pl”.
Zebrane w ten sposób środki – w kwocie 6.932.00 – pozwoliły na dofinansowanie remontu nagrobka Rodziny Sałacińskich, którego koszt remontu wyniósł 30.841,59 zł., z czego 11.300,00 zł. stanowiła dotacja udzielona przez Marszałka Województwa Łódzkiego, pozostała kwota pochodziła z Funduszu statutowego zasilanego z kwest i 1 %.
W 2020 r. Towarzystwo otrzymało z Urzędu Miasta dotację w wysokości 1250,00 zł na wykonanie 50 szt. tabliczek informujących o tym, kto jest inicjatorem i wykonawcą remontu poszczególnych nagrobków. Tabliczki te będą przymocowane na nagrobkach wyremontowanych przez TPPT. Na każdej tabliczce widnieje stosowny napis oraz logo TPPT i Miasta.
kwestaSzanowni Państwo wychodząc naprzeciw sugestiom mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego postanowiliśmy przedłużyć do dnia 30 listopada 2020 r. prowadzoną zbiórkę publiczną w ramach akcji "Ocalić od zapomnienia - XXXIII Kwesta na ratowanie piotrkowskich zabytkowych nagrobków", umożliwiając tym samym udział w zbiórce większej ilości osób. Liczymy również na Państwa, nawet najmniejszy datek. Łączymy serdeczne pozdrowienia. Organizatorzy zbiórki - Zarząd TPPT.


wersja pdf Ocalić od zapomnienia…” XXXIII Kwesta na ratowanie piotrkowskich zabytkowych nagrobków