Archiwum

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego i Dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim uprzejmie informują, że w dniu 21 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Kapituły 47 Złotej Wieży Trybunalskiej. To honorowe wyróżnienie w roku 2022 zostało przyznane w głosowaniu tajnym Magdalenie Markiewicz - Akademia Tańca Sportowego „Jaskółki”. Pani Magdalena Markiewicz aktualnie jest trenerką w Akademii Tańca Sportowego „Jaskółki”. Od prawie 4 dekad zajmuje się szeroko pojmowaną działalnością kulturalną, pracując kolejno w Klubie Kultury „Lamus”, a później „ Jaskółczyn” Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Łączyła pracę kierownika, choreografa, instruktora tańca, a także animatora kultury. Wszystkie te role pełniła, a niektóre z nich wykonuje nadal z wielką pasją i znakomitym profesjonalizmem. Poprzez swoje działania, uczestnictwo w wydarzeniach tanecznych w kraju i poza jego granicami, w sposób naturalny promuje nasze miasto. Od początku kariery związana jest z tańcem, różnymi jego formami i kategoriami. Jako instruktor tańca i pedagog ma bardzo dobry kontakt zarówno z kilkuletnimi dziećmi a także z młodzieżą dorosłą, co w pracy artystycznej jest bardzo istotne. Pani Magdalena potrafi znakomicie porozumieć się z uczestnikami zajęć, przekazując im umiejętności taneczne i choreograficzne, ale także dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Pasja, energia i otwartość Pani Magdy , sprawiają, że uczestnicy zajęć, młodzi adepci tańca , bardzo chętnie pod jej bacznym okiem rozwijają i doskonalą swój talent artystyczny, uczestnicząc jednocześnie w życiu kulturalnym naszego miasta. Odzwierciedleniem wysokiego poziomu grup tanecznych, właściwie prowadzonej pracy wychowawczej i artystycznej są liczne nagrody, wyróżnienia, a także rozpoznawalność Piotrkowskich Tancerzy w całej Polsce. Przez prawie cztery dekady Pani Magdalena Markiewicz stworzyła ponad 200 choreografii w rożnych technikach tanecznych, które były i są doceniane na licznych festiwalach, przeglądach, konkursach, konfrontacjach tanecznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Wszędzie tam, gdzie występują grupy taneczne prowadzone przez Panią Magdalenę Markiewicz, widzowie słyszą nazwę Piotrków Trybunalski. Dzięki swojej pasji, pracy i osiągnięciom Pani Magdalena Markiewicz była niejednokrotnie zapraszana do realizacji różnego rodzaju koncertów, widowisk estradowych i telewizyjnych, mając okazję współpracować z ludźmi ze świata telewizji, teatru, filmu. Wśród nich byli: Krzysztof Kolberger, Jerzy Kryszak, Wiktor Zborowski, Krzysztof Tyniec, Krzysztof Ibisz, Marcin Prokop, Oliwier Janiak, Aleksandra Szwed, Zofia Rudnicka, Michał Żewłakow. Wszyscy oni wiedzieli, że ta wspaniała choreografka, wychowawczyni młodzieży i dzieci uzdolnionych tanecznie i kochających taniec, mieszka i pracuje w Piotrkowie Trybunalskim. Pani Magdalena Markiewicz jest inicjatorką i organizatorką ogólnopolskiej imprezy tanecznej pod nazwą „Piotrkowska Panorama Taneczna o Złotego Piotrka”, która już od 10 lat gromadzi w naszym mieście miłośników tańca z całej Polski. Powierzenie organizacji takiego wydarzenia jest niewątpliwie wyróżnieniem i docenieniem pracy choreografa oraz zespołów, które są rozpoznawalne w środowisku instruktorów i tancerzy, jako wielokrotni laureaci z dumą reprezentujący swoje miasto. Także w tej edycji reprezentacja Piotrkowa została dostrzeżona przez komisję oceniającą prezentacje. Poprzez profesjonalizm i niepowtarzalny kunszt taneczny Pani Magda wpływa na rozwój i promocję tańca, wychowuje oraz jednoczy dzieci i młodzież zmieniając często ich nastawienie oraz sposób widzenia rzeczywistości, co w dzisiejszej dobie jest nieocenioną wartością. To dzięki Niej niejednokrotnie taniec stał się początkiem drogi artystycznej wielu pokoleń młodych piotrkowian. Pani Magdalena Markiewicz jest beneficjentką wielu prestiżowych nagród i odznaczeń przyznanych przez Ministra Kultury oraz władze naszego miasta.

sprawozdanie


Do 46 edycji Złotej Wieży Trybunalskiej zgłoszone zostały 4 kandydatury, z których jedna nie była brana pod uwagę z uwagi na brak uzasadnienia. Ostatecznie w tajnym głosowaniu wybrano laureata 46 Złotej Wieży Trybunalskiej, którym została Elżbieta Gniewaszewska.

Elżbieta Gniewaszewska

Prezentujemy także rozmowę na antenie Strefa FM Piotrków Prezesa Towarzystwa Waldemara Domarańczyka, omawiającego sylwetkę oraz procedurę wyłonienia laureata tegorocznej edycji Złotej Wieży Trybunalskiej.

Złota Wieża Trybunalska mp3

W roku 2020 to honorowe wyróżnienie przyznane już po raz 45 przez Zarząd Towarzystwa na wniosek Jury Konkursu składającego się z dotychczasowych laureatów, Dyrektora Muzeum i Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego otrzymała, zasłużona dla kultury i promocji miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Agnieszka Warchulińska.
W każdym roku poprzez piotrkowskie media TPPT informuje mieszkańców o warunkach zgłaszania kandydatów, a po wyłonieniu laureata prezentuje jego sylwetkę, osiągnięcia i działalność uzasadniając trafność wyboru.
W dniu 18 czerwca 2020r. odbyło się posiedzenie Kapituły ZWT i dokonało wyboru laureata 45 ZWT, którym w głosowaniu tajnym została pani Agnieszka Warchulińska.
Uroczyste wręczenie Złotej Wieży Trybunalskiej odbyło się w Centrum Idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 2 października 2020r.
W uroczystości, organizowanej z zachowaniem reżimu sanitarnego, wzięli udział przedstawiciele Władz Miasta, Kapituły ZWT, liczna reprezentacja członków TPPT oraz przyjaciele i goście Laureatki.
Rok 2020 był także rokiem, w którym Towarzystwo pożegnało zmarłego, wielce zasłużonego laureata ZWT, poetę Rafała ORLEWSKIEGO.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ZA OKRES od 2018 r. do 2021 r.

W czwartek 16 września 2021 w salach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się uroczyste wręczenie statuetki Złota Wieża Trybunalska. Laureatką 46 edycji konkursu została pani Elżbieta Gniewaszewska.
Treść uzasadnienia dostępna jest tu: uzasadnienie
Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia sylwetki tegorocznej laureatki przez Waldemara Domarańczyka, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, które od niemal pół wieku organizuje plebiscyt. Statuetkę wręczył prezes Domarańczyk, a w imieniu władz miasta gratulacje złożyli wiceprezydent Andrzej Kaceprek oraz radny Rafał Czajka. Po przemówieniu laureatki, zgromadzeni goście wysłuchali też koncertu w wykonaniu Grupy Poetycko-muzycznej Przeznaczenie, której lider obdarował panią Elżbietę Gniewaszewską wierszem napisanym specjalnie na tę okoliczność.
tppt.pltppt.pltppt.pltppt.pl tppt.pltppt.pltppt.pltppt.pl tppt.pltppt.pltppt.pltppt.pl tppt.pltppt.pltppt.pl

sprawozdanie

Szczegółową informację o poszczególnych obszarach działań Towarzystwa w roku 2020 znajdą Państwo na naszej stronie w zakładkach:
Złota Wieża Trybunalska-Laureaci;
Ratowanie zabytkowych nagrobków–Kwesta;
Fotograficzne archiwum miasta-Regulamin-Założenia projektu;
Mój zielony Piotrków–Wyniki.

aktualnosci
aktualnosci aktualnosci aktualnosci
plakat

W roku 2020 z uwagi na panujące obostrzenia, Towarzystwo nie miało możliwości zorganizowania dorocznej kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na „piotrkowskich Powązkach”, w tradycyjnym kształcie. W przyjętej formule kwesty Darczyńcy wpłacali swoje datki na konto Towarzystwa, uruchomiona została również zbiórka funduszy na portalu „Zrzutka.pl”.
Zebrane w ten sposób środki – w kwocie 6.932.00 – pozwoliły na dofinansowanie remontu nagrobka Rodziny Sałacińskich, którego koszt remontu wyniósł 30.841,59 zł., z czego 11.300,00 zł. stanowiła dotacja udzielona przez Marszałka Województwa Łódzkiego, pozostała kwota pochodziła z Funduszu statutowego zasilanego z kwest i 1 %.
W 2020 r. Towarzystwo otrzymało z Urzędu Miasta dotację w wysokości 1250,00 zł na wykonanie 50 szt. tabliczek informujących o tym, kto jest inicjatorem i wykonawcą remontu poszczególnych nagrobków. Tabliczki te będą przymocowane na nagrobkach wyremontowanych przez TPPT. Na każdej tabliczce widnieje stosowny napis oraz logo TPPT i Miasta.
kwestaSzanowni Państwo wychodząc naprzeciw sugestiom mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego postanowiliśmy przedłużyć do dnia 30 listopada 2020 r. prowadzoną zbiórkę publiczną w ramach akcji "Ocalić od zapomnienia - XXXIII Kwesta na ratowanie piotrkowskich zabytkowych nagrobków", umożliwiając tym samym udział w zbiórce większej ilości osób. Liczymy również na Państwa, nawet najmniejszy datek. Łączymy serdeczne pozdrowienia. Organizatorzy zbiórki - Zarząd TPPT.


wersja pdf Ocalić od zapomnienia…” XXXIII Kwesta na ratowanie piotrkowskich zabytkowych nagrobków